บริการทำความสะอาด

Daily Cleaning Service


        บริการทำความสะอาดแบบ ประจำ 

บ้าน คอนโด สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ

 

  • ประจำวัน
  • ทุก 1 อาทิตย์
  • ทุก 1 เดือน
  • ประจำปี

 

        Daily Cleaning service for 

House, Condo, Office, Hotel, Hospital

Every 1,3,6 Weeks/Months or One year period. 

pic-gallery-1