บริการทำความสะอาด

BIG CLEANING


        บริการทำความขนาดใหญ่ บ้าน  อาคาร  สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล BIG CLEANING

        ทั้งอาคารที่พึ่งสร้างเสร็จ รวมถึงอาคารเก่าให้กลับมาเหมือนใหม่ 

  • บริการทำความสะอาดก่อนส่งมอบลูกค้า
  • บริการขัดพื้น ลอกแว็กซ์ เคลือบเงาพื้น ปั่นเงาพื้น
  • ทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปี
  • บริการเช็ดกระจกบนพื้นที่สูง ทั้งในและนอกอาคาร
  • ทำความสะอาดภายในช่องลิฟท์

 

          BIG CLEANING for resident, building and office such as floors, walls, glasses

All steps  such as floor work ( take care to washing all floors, wax, coat, polished floor, spinning floor)  , Wall work (cobweb, dust) Glass work Both outside and inside the building.

pic-gallery-1